Nevrologisk konfereringstelefon på dagtid 

Ved en Questback undersøkelse ønsket Nevrologisk avdeling å få tilbakemelding på hvordan konfereringstelefonen fungerer på nevrologisk avdeling og om det er nyttig for fastlegene slik systemet er lagt opp nå.  Over 90% av de som besvarte, var tilfreds med ordningen.   Desember 2016 startet Nevrologisk avdeling og Samhandlingsavdelingen SØ ett pilotprosjekt for… Les mer

© Fastlegeportalen 2015 - 2021