Nevrologisk konfereringstelefon på dagtid 

Ved en Questback undersøkelse ønsket Nevrologisk avdeling å få tilbakemelding på hvordan konfereringstelefonen fungerer på nevrologisk avdeling og om ...Les mer

© Fastlegeportalen 2015 - 2022