Ny tjeneste på Helsenorge

Ny tjeneste på Helsenorge.no fra 6.september:  I «For fastleger» nr. 4 i år orienterte vi om en tjeneste hvor pasienten vil kunne se sin henvisningsstatus på helsenorge.no. Alle helseforetak i Helse Sør-Øst setter denne tjenesten i produksjon 2.september. For å være sikre på at tjenesten fungerer bra, har vi sperrefrist på kommunikasjon med pasienter til… Les mer

Informasjon fra Barne- og ungdomsklinikken – MRSA utbruddet   Det er et pågående MRSA-utbrudd ved nyfødtintensiv

Smittesporing pågår.  Det er foreløpig påvist MRSA hos 8 pasienter, 3 pårørende og 6 medarbeidere. Det er behov for oppfølging fra fastlege av medarbeiderne i form av sykemelding og resepter til nesesalve.    I tillegg sendes det ut pårørendeorientering … Les mer

Noen praktiske tips

Sykehuset Østfold mottar daglig henvisninger som er feiladressert. På Norsk Helsenetts adresseregister finnes alle relevante fagområder/tjenesteadresser som man kan bruke for å henvise til oss.  Disse tjenesteadressene skal benyttes uavhengig av hastegrad. Det finnes flere tjenesteadresser som ikke er ment for kliniske henvisninger, og litt generelt sagt så gjelder det følgende: –… Les mer

Sykehuset Østfold har pr 1

mai 2020 registrert rundt 14000 screeningprøver etter oppstart 27 mai 2019, og vil innen 1. september 2020 har analysert nærmere 20000 prøver randomisert. De foreløpige resultatene er som forventet; HPV-positiviteten er på 5,7% og fordeling av cytologi-diagnosene blant de HPV-positive er tilsvarende prøvefylkene. Kreftregisteret anbefaler derfor at Sykehuset Østfold starter… Les mer

Prosjektet har nå avsluttet journalgjennomgangen innenfor somatiske fagområder og har nå startet samme gjennomgang innenfor psykiatri

Målsetningen om å få samtykke fra 30 pasienter ble oppnådd. I psykiatrien er målsetningen å få samtykke fra 20 pasienter for samme gjennomgang av deres journaler i forhold til utskrivning og videre oppfølging etter utskrivelse. Til sammen skal journalgjennomgangen… Les mer

Kjøreregler for bruk av frittstående dialogmeldinger til Sykehuset Østfold

Fra 14. november kan fastleger sende dialogmeldinger til Sykehuset Østfold. Dialogmeldinger adresseres til fagområder Sykehuset Østfold på samme måte som for henvisninger. Følgende kjøreregler gjelder for bruk av dialogmeldinger: Viktig å huske på: Start meldingen med navn på mottaker og/eller fagområde. Viktig at navn på mottaker… Les mer

Viktig å unngå feil adressering av henvisninger

Sykehuset Østfold mottar daglig henvisninger fra fastlegekontorene som er feil adressert, og ber om at følgende informasjon gjøres kjent for alle medarbeidere i deres virksomhet.  Henvisninger til Sykehuset Østfold skal kun adresseres til respektive fagområder. Det gjelder både elektive og ø-hjelps-henvisninger. Følgende adresser/tjenester skal ikke benyttes til henvisning:… Les mer

Endringer ved Sykehuset Østfold Fra og med 20

juni 2019 så gjennomgår alle helseforetak i regionen endringer knyttet til tjenester på Norsk Helsenetts adresseregister. For Sykehuset Østfold sin del så betyr det at noen tjenester opphører, og at noen tjenester endrer navn. Disse endringene har størst betydning for adressering av henvisninger til SØ. Dette er… Les mer

Varsel om oppgradering – IHR

Varsel om oppgradering – IHR: IHR-serveren til Helse Sør-Øst oppgraderes Torsdag 6. Juni Kl 20:00, og er utilgjengelig fram til kl 23:00. IHR-programvaren på legekontorets PC oppgraderes når IHR tas i bruk påfølgende dag. Hva må jeg gjøre i forkant: Det er en fordel å logge å logge av eller skru av PCen når man… Les mer

© Fastlegeportalen 2015 - 2021