Innføring av Digital sykemelding

Fra 15. januar kan pasienter som har en arbeidsgiver bruke hele den digitale sykmeldingen, inkludert søknaden om sykepenger (del D).  Digital-Sykemelding-2018.docx   I noen fylker er det allerede innført. Fra 15. januar gjelder det hele landet. 

Informasjonsbrev – elektronisk versjon NAV har mottatt flere henvendelser fra fastleger som ønsker en eletronisk versjon av seneste informasjonsbrev om tettere oppfølging av sykmeldte

Informasjonsbrev – elektronisk versjon NAV har mottatt flere henvendelser fra fastleger som ønsker en eletronisk versjon av seneste informasjonsbrev om tettere oppfølging av sykmeldte.  Her er brevet som leger kan gi sine pasienter hvis de ønsker.

© Fastlegeportalen 2015 - 2021