Informasjon fra Helsedirektoratet Videresender informasjon fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og CBRNe-senteret Med vennlig hilsen Karianne J

Bergman Kommuneoverlege/Smittevernlege Virksomhet Helse Sarpsborg kommune  

Kurs i palliasjon for fastleger og sykehjemsleger 13. oktober 2018

Videresender invitasjon til Østfoldkonferansen Palliasjon og Kreftomsorg. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold og Sykehuset Østfold arrangerer nettverkssamling for ressurspersoner i palliasjon og kreftomsorg. Sted : Quality Hotel Sarpsborg Tid: 12. og 13. oktober 2018.    Med vennlig hilsenKarianne J. BergmanKommuneoverlege, Enhet Helse  … Les mer

Influensavaksine 2016 Hei, alle fastleger, I år har det tydeligvis vært mange i risikogruppene som har ønsket influensavaksine og dere har gjort en god jobb med å vaksinere deres pasienter

Influensavaksine 2016 Hei, alle fastleger, I år har det tydeligvis vært mange i risikogruppene som har ønsket influensavaksine og dere har gjort en god jobb med å vaksinere deres pasienter.

Offisiell info fra DNLF og FHI

Gravide står høyt på prioriteringsliten for influensavaksinasjon da det er sett at gravide har noe høyere risiko enn andre friske kvinner for komplikasjoner av influensasykdom og dette også kan utgjøre en fare for fosteret. 

Influensavaksine- bestilling og informasjon Nå er det snart på tide med influensavaksinering igjen

Anbefaler alle å tilby vaksine til pasienter i risikogruppene. Vedlagt er informasjon om vaksineringen. Bestilling av vaksiner gjøres på mail innen 06.10.15.

© Fastlegeportalen 2015 - 2021