Informasjon om nye rutiner til fastleger i Østfold / Vestby

Fra 1 september i år, skal gravide kvinner som trenger å få RhD profylakse i uke 28, få dette utført hos sin fastlege, og ikke på sykehusets poliklinikk. Veiledning i profylaksebruk og dosering iht. veileder i fødselshjelp: https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-gynekologisk-forening/veiledere/veileder-i-fodselshjelp/alloimmunisering-mot-erytrocytt-antigener/ Blodbanken ved sykehuset Østfold vil, i sine svar,… Les mer

© Fastlegeportalen 2015 - 2021