Nyhetsbrev for fastleger i Østfold og Vestby Innhold i dette nummeret

Nyhetsbrev for fastleger i Østfold og Vestby Innhold i dette nummeret: Ny studie på behandling av kronisk akillessenetendinopati, Nytt faxnummer til avdeling for bildediagnostikk, Elektroniske svar på henvisning, Folkeopplysning mot selvmord Odd Petter Nilsen Samhandlingssjef  ForFastleger_nr6_2021.pdf

Møtereferat fra Samhandlingsutvalg for Fastleger – SUFF- 24

september 2021 Innhold: Sak 13-21 Oppfølging etter operasjon for tykk- og endetarmskreft Sak 14-21 Samhandling om pasienter med KOLS og hjertesvikt Sak 15-21 Ambulant akutteam DPS Sak 16-21 Fastleger til utvalg og faglig arbeid i Helsefellesskapet Sak 17-21 Forslag til tema og program på Vårmøtet 11. og… Les mer

Nyhetsbrev for fastleger i Østfold og Vestby Innhold i dette nummeret

Nyhetsbrev for fastleger i Østfold og Vestby Innhold i dette nummeret: Helse og arbeid i psykisk helsevern, Studiedeltakere til forskningsprosjektet «ESCAPE TRD-studie»-behandlingsresistent depresjon, Henvisninger til smertepoliklinikken, henvisning til RKE, Rødme og svetteproblematikk, Otoskopi før henvisning for høreapparat, Ledig stilling ØNH, Samarbeidsavtale om LIS3-alm, Helse og arbeid ved fysikalsk medisin og rehabilitering, hjertesviktkurs, Kurs i helsepedagogikk,… Les mer

Presisering Klinikk for kvinne-barn opplever at det er mye usikkerhet i befolkningen og mange som kontakter avdelingen eller sin fastlege vedrørende hvem som skal testes for MRSA etter besøk på fødeavdelingen / Nyfødtintensiv

Presisering Klinikk for kvinne-barn opplever at det er mye usikkerhet i befolkningen og mange som kontakter avdelingen eller sin fastlege vedrørende hvem som skal testes for MRSA etter besøk på fødeavdelingen / Nyfødtintensiv (NFI). De som skal testes for MRSA er kun de som har vært innlagt på NFI fra den 30. juni til den… Les mer

Nyhetsbrev for fastleger i Østfold og Vestby Innhold i dette nummeret

Nyhetsbrev for fastleger i Østfold og Vestby Innhold i dette nummeret: Åpningstiden lab i sommer, Henvisningsstatus i helsenorge.no, Sommerstengte avdelinger i SØ, Kurs i demens høsten 2021, Adresser til SØ’s lokale laboratorier, Endrede referanseverdier lab: Seksualhormonbindende globulin, testosteron, nye ref.grenser for jenter / gutter 9-18 år   Odd Petter Nilsen Samhandlingssjef  ForFastleger_nr4_2021.pdf

Møtereferat fra SUFF- 28.05.20

Innhold: Sak  8-21 Oppfølging etter operasjon for tykk- og endetarmskreft Sak  9-21 ME pasientflyt – oppfølgingssak Sak 10-21 Fastleger til utvalg og faglig arbeid i Helsefellesskapet Sak 11-21 – Statistikk for Samhandlingsavvik – orienteringssak   Sak 12-21 – Eventuelt  ·        Ambulant team DPS ·        Motstand ved innleggelser i sykehus ·        Polikliniske notat øyelege… Les mer

Nyhetsbrev for fastleger i Østfold og Vestby Innhold i dette nummeret

Nyhetsbrev for fastleger i Østfold og Vestby Innhold i dette nummeret: Hvem representerer fastlegene i Helsefellesskapet? Henvisning til skadepoliklinikken, Fastende til LDL-kolesterol, IgG-antistoffer mot Helicobacter pylori, Henvisning til øyespesialist, Helsehjelp til pasienter som ikke bor i Norge. Odd Petter Nilsen Samhandlingssjef  ForFastleger_nr3_2021.pdf

Nyhetsbrev for fastleger i Østfold og Vestby Innhold i dette nummeret

Nyhetsbrev for fastleger i Østfold og Vestby Innhold i dette nummeret: Åpningstider lab påsken 2021, Overvektspoliklinikken og medikamentell behandling, Transport av pasienter i rullestol, Pasientreiser til/fra vaksinering, Telefontid på Smertepoliklinikken – endring, Digitalt seminar for pårørende til personer med psykoselidelser Odd Petter Nilsen Samhandlingssjef  ForFastleger_nr2_2021.pdf

Møtereferat fra SUFF- 27. november 2020

Innhold: Sak 1-21 H-resepter og behov for avklaringer Sak 2-21 ME pasientflyt – oppfølging Sak 3-21 Skadepoliklinikken og samarbeid med fastleger og legevakter Sak 4-21 Samarbeid og ansvarsavklaring vedrørende sykemeldinger Sak 6-21 Statistikk for Samhandlingsavvik – orienteringssak Sak 7-21 Valg av fastlegerepresentant til Partnerskapsmøtet Odd Petter Nilsen Samhandlingssjef  Sykehuset Østfold… Les mer

Nyhetsbrev for fastleger i Østfold og Vestby

Innhold i dette nummeret: Overtidskontroller ved fødepoliklinikken, endring av tilbudet ved utredning av ME/CFS, fiksering av vevsprøver og biopsier i formalin, glukosebelastning, Tilbud innen Helse og Arbeid ved fysikalsk medisin og rehabilitering, Bidra til NIS-studien – henvis pasienter med sterke isjias-smerter, Husk kreatinin ved henvisning til bildediagnostikk ifm.… Les mer

© Fastlegeportalen 2015 - 2021