Fastlegeportalen versjon 3,0

Fastlegeportalen vil ha begrenset tilgjengelighet fra 25 – 26 februar pga oppdatering til versjon 3,0. Denne versjonen er såkalte «Multisite» utgave, hvor hvert HF-område i Norge har egen «Sub-site» som består av en komplett kopi av fastlegeportalen, men med egne nyheter, prosjekter, kurser og Henvisningsmaler.

For fastleger 2015- nr 4 For Fastleger  2015-4 er klar

For fastleger 2015- nr 4 For Fastleger  2015-4 er klar.  Bland rubrikker i denne nummer er Migrasjonsprosjektet kvinner og overvekt, Pasientforløp svangerskap, fødsel og barsel  samt noen tips om Henvisninger til barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk.

Overbelastet akuttmottak Møte 5

Overbelastet akuttmottak Møte 5.6.15 med kommuneoverleger og legevaktsledere pga. økende antall ø.hjelps-henviste pasienter til SØ Møtet var kalt inn på kort varsel fordi Sykehuset Østfold har over en periode hatt en økende tilstrømming av pasienter til akuttmottaket. Det er ingen tegn på at antall pasienter inn til mottaket er fallende, snarere tvert i mot.

Programmvare leverandør – Dårlig service Den 8

mai fikk vi mail både fra NHN og CGM med beskjed om at Buypass Class 3 CA 1 utløper 9. mai. Man måtte følge installasjonsveileder og installere nye sertifikater for å kunne bruke Forskrivningsmodulen etter 9.e mai!

Til fastleger i Østfold Vi kontakter dere for å informere om samhandlingsprosjektet «Migrasjonshelse, kvinner og overvekt»

Fastlegene anses som de viktigste samarbeidspartnerne for rekruttering av deltakere til dette gruppetilbudet for innvandrerkvinner.

Status – Meningsutveksling 2015-01 Resultat av Meningsutveksling 2015-01 er klar

Status – Meningsutveksling 2015-01 Resultat av Meningsutveksling 2015-01 er klar. Ett stort takk til alle som bidro med sine verdifulle meninger i denne saken, som i utgangspunktet inngikk i en annen sak som var fremmet av kommunerepresentanter. Kommuner ønsket å se på forhold rundt pasienter som får forventninger om sykehjemsplass i forbindelse utskrivning fra sykehuset. Resultat av Meningsutveksling… Les mer

Til fastleger og legevaktsleger i Sarpsborg og Rakkestad Generell informasjon til fastleger og legevaktsleger i Sarpsborg og Rakkestad Kommunale Akutte Døgnplasser

Til fastleger og legevaktsleger i Sarpsborg og Rakkestad Generell informasjon til fastleger og legevaktsleger i Sarpsborg og Rakkestad Kommunale Akutte Døgnplasser (KAD) og Diagnostisk sløyfe akuttmottak i SØ.

Henvisning og Wells skår Sykehuset Østfold startet denne våren i gang med en studie, «Ri-Schedule» -Rivaroxaban i utredning av DVT, som ser på sikkerhet, pasientflyt og tar sikte på å redusere ventetid i akuttmottaket for pasienter med mistanke om DVT

Henvisning og Wells skår Sykehuset Østfold startet denne våren i gang med en studie, «Ri-Schedule» -Rivaroxaban i utredning av DVT, som ser på sikkerhet, pasientflyt og tar sikte på å redusere ventetid i akuttmottaket for pasienter med mistanke om DVT.

Ny plattform med nye muligheter 23

mai 2015 startet vi arbeide med å bytte plattform for Fastlegeportalen. Den gamle verjson er tilgjengelig frem til all innhold er flyttet til den nye. I den ney plattformen får vi mange nye funksjonaliteter og muligheter bl.a. nyhetsbrevarkiv fra sykehus, kommuner, NAV og andre offentlige samarbeidsparter

© Fastlegeportalen 2015 - 2021