Ny forskrift om kompetansekrav for leger i kommunehelsetjenesten.

Det har kommet ny forskrift om kompetansekrav for leger i kommunehelsetjenesten 1. mars 2017.Det vil ikke bli inngått nye veiledningsavtaler etter 1. mars, fastleger og vikarer for mer enn et år må være spesialister eller ha påbegynt spesialisering i allmennmedisin.22. mai 2017 kom det medlemsinformasjon fra Legeforeningen… Les mer

Til fastlegene i Sarpsborg.

Kommunens inntrykk er at det nå har roet seg litt ned etter politiets utspill om at 2300 pasienter bør få sin journal gjennomgått og rettet. Dersom dere sitter med en annen opplevelse, hører jeg gjerne fra dere. Vedlagt finner dere litt utdypet informasjon om de juridiske sidene av sakene, som jeg… Les mer

Til rekvirenter av pasienttransport Vi bruker 30 millioner for mye på pasienttransport i Østfold

Til rekvirenter av pasienttransport Vi bruker 30 millioner for mye på pasienttransport i Østfold. Pasientreiser i Østfold hadde et overforbruk på mer enn 30 millioner i 2016. Dette går direkte fra Sykehuset Østfolds budsjett,

Til legekontorene i Sarpsborg Onsdag 25

januar 2017 ønsker vi velkommen til folkemøte om demens i bystyresalen. Målgruppen er demensrammede, deres pårørende eller de som jobber med demens. Derfor vil vi gjerne spre den vedlagte plakaten på legekontorene i kommunen.

Til legene i Sarpsborg

Kommunen sender ikke lenger ut lønnsslipper på papir. Vedlagt finner dere en bruksanvisning for hvordan dere finner lønnsslippen elektronisk. Dersom dere har problemer med å få det til å 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021