Fastlegeportalen oppgraderes til Versjon 3.2

Denne oppgradering forbereder fastlegeportalen for integrasjon med Informasjonstjenesten velg behandlingssted(IVBS). Hensikten er bl.a. at fastleger s...Les mer

Planert nedetid

Fredag 23. juni mellom 12:00-18:00 vil fastlegeportalen være nede pga oppgradering til en ny dedikert servere.

Vi arbeider med forberedelser innfør o...Les mer

Hva er nytt i versjon 3.0?

Oppdatering av fastlegeportalen til versjon 3 er utført. Små feil og justeringsbehov etter versjon oppdatering er uunngåelig, men vårt utviklerteam ar...Les mer

Viktig melding fra Sveve.no

Feil i SMS-utsendelse er løst Feilen som forårsakte feil i SMS-utsendelse tidligere i dag ble løst kl 11.45 og etter dette har sms blitt sendt som nor...Les mer

© Fastlegeportalen 2015 - 2022