Fastlegeportalen oppgraderes til Versjon 3.2

Denne oppgradering forbereder fastlegeportalen for integrasjon med Informasjonstjenesten velg behandlingssted(IVBS). Hensikten er bl.a. at fastleger skal kunne se oppdatert ventetid hos privatpraktiserende spesialister i sitt område. Implementering av IVBS i fastlegeportalen er planert til versjon 3.5. Brukerkontoer Versjon3.2 inneholder i hovedsak endringer i fastlegeportalens brukerkontostruktur. Alle eksisterende og fremtidige brukerkontoer… Les mer

Planert nedetid

Fredag 23. juni mellom 12:00-18:00 vil fastlegeportalen være nede pga oppgradering til en ny dedikert servere. Vi arbeider med forberedelser innfør oppgraderingen og det kan ibland merkes av portalens besøkere. Vi beklager ulemper dette kan innebære.

Hva er nytt i versjon 3.0?

Oppdatering av fastlegeportalen til versjon 3 er utført. Små feil og justeringsbehov etter versjon oppdatering er uunngåelig, men vårt utviklerteam arbeider for fullt for å finne og korrigere slike feil. Vi beklager ulemper dette kan innebære.

Viktig melding fra Sveve

Viktig melding fra Sveve.no Feil i SMS-utsendelse er løst Feilen som forårsakte feil i SMS-utsendelse tidligere i dag ble løst kl 11.45 og etter dette har sms blitt sendt som normalt. Vi beklager ulempene dette har medført.

Blokkering av portalfunksjoner Sykehusets intranett blokkere flere av funksjoner som fastlegeportalen har

Tilsvarende sikkerhets rutine ved NHN blokkerte disse funksjoner for fastleger via NHN. Etter ønske fra fastlegeportalen fjernet NHN

Ny plattform med nye muligheter 23

mai 2015 startet vi arbeide med å bytte plattform for Fastlegeportalen. Den gamle verjson er tilgjengelig frem til all innhold er flyttet til den nye. I den ney plattformen får vi mange nye funksjonaliteter og muligheter bl.a. nyhetsbrevarkiv fra sykehus, kommuner, NAV og andre offentlige samarbeidsparter

© Fastlegeportalen 2015 - 2021