Ny forskrift om kompetansekrav for leger i kommunehelsetjenesten.

Det har kommet ny forskrift om kompetansekrav for leger i kommunehelsetjenesten 1. mars 2017.
Det vil ikke bli inngått nye veiledningsavtaler etter 1. ...Les mer

© Fastlegeportalen 2015 - 2022