Riktig kode på eResept påkrevet

I forbindelse med at Helfo skjerper sine krav til foreskriving på blå resept ønsker vi å minne om at e-reseptene må legges inn riktig! For noen produkter må spesifikke produktgruppekoden velges.

© Fastlegeportalen 2015 - 2021