Informasjon fra Helsedirektoratet Videresender informasjon fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og CBRNe-senteret Med vennlig hilsen Karianne J

Bergman Kommuneoverlege/Smittevernlege Virksomhet Helse Sarpsborg kommune  

Hei, alle fastleger og fastlegevikarer Får dere voksne pasienter som trenger et billig og bra treningstilbud, kan jeg trygt anbefale «Aktiv på Dagtid»

Treningstilbudet arrangeres av Østfold idrettskrets og pasienten må motta en eller form for ytelse. Vedlagt er lenke til brosjyre dere evt. kan dele ut til pasientene: https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/ostfold-idrettskrets/apd/dokumenter/apd—timeplan-host-2018.pdf Tilbudet gjelder for: Alle mellom… Les mer

Kurs i palliasjon for fastleger og sykehjemsleger 13. oktober 2018

Videresender invitasjon til Østfoldkonferansen Palliasjon og Kreftomsorg. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold og Sykehuset Østfold arrangerer nettverkssamling for ressurspersoner i palliasjon og kreftomsorg. Sted : Quality Hotel Sarpsborg Tid: 12. og 13. oktober 2018.    Med vennlig hilsenKarianne J. BergmanKommuneoverlege, Enhet Helse  … Les mer

Til alle fastleger og fastlegevikarer i Sarpsborg

Vedlagt er brosjyrer med informasjon om  Kompetansesenter rus og psykisk helse (Korph) og Rask psykisk helsehjelp (RPH). Du må gjerne spre informasjonen og dele ut til pasientene dine.   Med vennlig hilsenNina C Mikkelsen  konst. enhetsleder helse/kommuneoverlege,  Sarpsborg kommune Brosjyre-Enhet-kompetansesenter-rus-og-psykisk-helse-2018-i-Sarpsborg-kommune.pdf Brosjyre-RPH-mai-2018.pdf

Ny forskrift om kompetansekrav for leger i kommunehelsetjenesten.

Det har kommet ny forskrift om kompetansekrav for leger i kommunehelsetjenesten 1. mars 2017.Det vil ikke bli inngått nye veiledningsavtaler etter 1. mars, fastleger og vikarer for mer enn et år må være spesialister eller ha påbegynt spesialisering i allmennmedisin.22. mai 2017 kom det medlemsinformasjon fra Legeforeningen… Les mer

Til fastlegene i Sarpsborg.

Kommunens inntrykk er at det nå har roet seg litt ned etter politiets utspill om at 2300 pasienter bør få sin journal gjennomgått og rettet. Dersom dere sitter med en annen opplevelse, hører jeg gjerne fra dere. Vedlagt finner dere litt utdypet informasjon om de juridiske sidene av sakene, som jeg… Les mer

Til rekvirenter av pasienttransport Vi bruker 30 millioner for mye på pasienttransport i Østfold

Til rekvirenter av pasienttransport Vi bruker 30 millioner for mye på pasienttransport i Østfold. Pasientreiser i Østfold hadde et overforbruk på mer enn 30 millioner i 2016. Dette går direkte fra Sykehuset Østfolds budsjett,

Informasjon om tilbudet på Helsehuset Sarpsborg Kjære alle fastleger og legevaktsleger i Sarpsborg og Rakkestad! Viser til informasjon som ble sendt ut i romjulen om kommunal akutt døgnplass

Informasjon om tilbudet på Helsehuset Sarpsborg Kjære alle fastleger og legevaktsleger i Sarpsborg og Rakkestad! Viser til informasjon som ble sendt ut i romjulen om kommunal akutt døgnplass (KAD) – nå også for rus og psykisk helse.

© Fastlegeportalen 2015 - 2021