Nyhetsbrev for fastleger i Østfold og Vestby

Innhold i dette nummeret: Tarmscreeening av 55-åringer, SUFF-referat, Ny rutine for ambulansebestilling AMK, Nytt tlf-nr innleggelsestelefon fødende, ...Les mer

Nyhetsbrev for fastleger i Østfold og Vestby

Innhold i dette nummeret: Kunne din pasient være aktuell for utprøving av MDMA mot depresjon?, Konferering med urologisk seksjon – skriftlig og muntli...Les mer

Nyhetsbrev for fastleger i Østfold og Vestby

Innhold i dette nummeret: Utfasing av IHR, Endringer i overføring av mikrobiologiske prøvesvar, Forum for sykehjemsmedisin, Kurs for personer med hjer...Les mer

Nyhetsbrev for fastleger i Østfold og Vestby

Innhold i dette nummeret: Informasjon om Ambulant Akutteam (ATT), Behandling ved kronisk hodepine, pasienter med smerter i rygg, bekken og hofter, Aku...Les mer

© Fastlegeportalen 2015 - 2022