Oversikt over kapasitet i Sykehuset Østfold - siste endring: 2.6.20

På grunn av pandemi må mange av våre avdelinger og fagområder omdisponere ressurser for endrede oppgaver (slik alle andre må gjøre). Her finner du det...Les mer

© Fastlegeportalen 2015 - 2022