Nyhetsbrev for fastleger i Østfold og Vestby Innhold i dette nummeret

Nyhetsbrev for fastleger i Østfold og Vestby Innhold i dette nummeret: Henvisning til smertepoliklinikken, henvisning til infertilitetsutredning, pakkeforløp psykisk helse og rus, ventetid og ny injeksjonsklinikk øyeavdeling, mangel på Asastantin, melde avvik på «Anbefalinger om samarbeid»   Odd Petter Nilsen Samhandlingssjef  Sykehuset Østfold ForFastleger_nr4_2019.pdf

Nyheter for fastleger i Østfold og Vestby Innhold i dette nummeret

Nyheter for fastleger i Østfold og Vestby Innhold i dette nummeret: Egenandeler ved polikliniske og ambulante tjenester i psykisk helsevern, vikariat på ØNH, respirasjonsrelaterte søvnforstyrrelser, ny enhet og nyee verdier for HbA1c, oppstart av cølialki-analyser, nye retningslinjer for HPV-testing   Odd Petter Nilsen Samhandlingssjef  Sykehuset Østfold Mob 91 79 41 51 ForFastleger_nr6_2018.pdf

Nyheter for fastleger i Østfold og Vestby Innhold i dette nummeret

Nyheter for fastleger i Østfold og Vestby Innhold i dette nummeret: Nytt fra karkirurgisk seksjon, ny analyse: NTpro-BNP, Arbeid og Helse i psykisk helsevern, egenandel ved ambulante tjenester i psykisk helsevern og rus, kurs i akuttmedisin og nakke-skulderlidelser   Odd Petter Nilsen Samhandlingssjef  Sykehuset Østfold   ForFastleger_nr5_2018.pdf

Nyhetsbrev for fastleger i Østfold Innhold i dette nummeret

Nyhetsbrev for fastleger i Østfold Innhold i dette nummeret: Fredrikstad DPS med nytt behandlingstilbud for pasienter som trenger et stabiliserende korttidstilbud, Ambulant team, kriseintervenering og oppfølging ved DPS Nordre Østfold/Moss Odd Petter Nilsen Samhandlingssjef  Sykehuset Østfold ForFastleger_nr4_2018.pdf

Nyhetsbrev til fastleger i Østfold 

Innhold: Jobbe på sykehuset?, Senter for laboratoriemedisin inviterer til møte og omvisning, nytt om genteknologi og infeksjonsserologi Odd Petter Nilsen Samhandlingssjef  Sykehuset Østfold ForFastleger_nr3_2018.pdf

Informasjonsbrev til fastleger

Innhold i For Fastleger_nr 2-2018:  Kort ventetid for CPAP-tilpasning, tilgang til NAV-leger i fastlegeportalen. Temakonferanse om tuberkulose, er du oppdatert på NHN-adresseregister?, Informasjon om Døgnenhet for kognitiv gruppebehandling,

Informasjonsbrev til fastleger

I dette nummeret av For Fastleger_nr 1-2018 : Nye rutiner for forsendelse av biologisk materiale,Endring i regler for uteblivelse og avbestillinger, pakkeforløp kreft, akuttmedisinkurs for allmennleger og legevaktspersonell. 

Nyhetsbrev til fastleger.

I dette nummer kan du lese om endringer isamhandling om pasientoverganger for kronikere med hjerte- og lungelidelser , klinisk utprøving ved Ryggpoliklinikken i Moss m.m.    ForFastleger_nr8_2017

Nyhetsbrev til fastleger.

I dette nummer kan du lese om endringer i psykisk helsevernloven vedr. samtykkekompetanse, pasientforløp alderspsykiatri, Helt sjef!, elektronisk overføring av bilder mellom Unilabs/Aleris og SØ og kurs i lindrende behandling.

Nyhetsbrev til Fastleger

Juniutgaven av For Fastleger inneholder oversikt over ferieavvikling i sykehuset, henvisningsrutine brystdiagnostisk senter, informasjon fra smerteseksjonen, avvikling av papirsvar fra radiologisk avdeling  ForFastleger_nr5_2017.pdf  . 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021