Prosjektet har nå avsluttet journalgjennomgangen innenfor somatiske fagområder og har nå startet samme gjennomgang innenfor psykiatri

Målsetningen om å få samtykke fra 30 pasienter ble oppnådd. I psykiatrien er målsetningen å få samtykke fra 20 pasienter for samme gjennomgang av deres journaler i forhold til utskrivning og videre oppfølging etter utskrivelse. Til sammen skal journalgjennomgangen… Les mer

Kjøreregler for bruk av frittstående dialogmeldinger til Sykehuset Østfold

Fra 14. november kan fastleger sende dialogmeldinger til Sykehuset Østfold. Dialogmeldinger adresseres til fagområder Sykehuset Østfold på samme måte som for henvisninger. Følgende kjøreregler gjelder for bruk av dialogmeldinger: Viktig å huske på: Start meldingen med navn på mottaker og/eller fagområde. Viktig at navn på mottaker… Les mer

Viktig å unngå feil adressering av henvisninger

Sykehuset Østfold mottar daglig henvisninger fra fastlegekontorene som er feil adressert, og ber om at følgende informasjon gjøres kjent for alle medarbeidere i deres virksomhet.  Henvisninger til Sykehuset Østfold skal kun adresseres til respektive fagområder. Det gjelder både elektive og ø-hjelps-henvisninger. Følgende adresser/tjenester skal ikke benyttes til henvisning:… Les mer

Dialogen er et elektronisk nyhetsbrev som sendes alle helsearbeidere i Østfold og Vestby

Det inneholder bl.a. saker som er behandlet / besluttet i Samhandlingsutvalget Odd Petter Nilsen Samhandlingssjef  Sykehuset Østfold Dialogen_1_2019.pdf

Varsel om oppgradering – IHR

Varsel om oppgradering – IHR: IHR-serveren til Helse Sør-Øst oppgraderes Torsdag 6. Juni Kl 20:00, og er utilgjengelig fram til kl 23:00. IHR-programvaren på legekontorets PC oppgraderes når IHR tas i bruk påfølgende dag. Hva må jeg gjøre i forkant: Det er en fordel å logge å logge av eller skru av PCen når man… Les mer

Viktig vedr

adressering av henvisninger til SØ. Fra 1. mai 2019 fjernes tjenesten som heter Indremedisin (her-ID 92944) ved Sykehuset Østfold, og sykehuset henstiller til å benytte tjenester som er spesifikke på fagområder. Dere vil oppleve å få negativ applikasjonskvittering ved forsøk på å adressere til denne tjenesten etter 1. mai 2019. Dersom tjenesten/adressen er… Les mer

Fastleger involveres i Kvalitetsforbedring i pasientforløp Samarbeidsutvalget, som består av Sykehuset Østfold og kommunene i opptaksområdet, setter fokus på bedre samhandling i pasientforløpet mellom sykehuset og kommunene

Fastleger involveres i Kvalitetsforbedring i pasientforløp Samarbeidsutvalget, som består av Sykehuset Østfold og kommunene i opptaksområdet, setter fokus på bedre samhandling i pasientforløpet mellom sykehuset og kommunene.  

Nyhetsbrev for fastleger i Østfold og Vestby Innhold i dette nummeret

Nyhetsbrev for fastleger i Østfold og Vestby Innhold i dette nummeret: Er pasienten din testet for MRSA?, åpningstider i påsken – senter for laboratoriemedisin, prosjekt journalgjennomgang, lungerehabilitering i SØ, hastegrad på henvisninger Odd Petter Nilsen Samhandlingssjef Sykehuset Østfold   ForFastleger_nr3_2019.pdf

Nyhetsbrev til fastleger i Østfold og Vestby Innhold i dette nummeret

Nyhetsbrev til fastleger i Østfold og Vestby Innhold i dette nummeret: Rett transport til rett pasient, ny administrerende direktør ved SØ, henvisning til klinisk ernæringsfysiolog i SØ, bruk av Entresto i allmennpraksis   Odd Petter Nilsen Samhandlingssjef SØ   ForFastleger_nr2_2019.pdf

© Fastlegeportalen 2015 - 2021