Møtereferat fra Samhandlingsutvalg for Fastleger – SUFF- 24

september 2021 Innhold: Sak 13-21 Oppfølging etter operasjon for tykk- og endetarmskreft Sak 14-21 Samhandling om pasienter med KOLS og hjertesvikt Sak 15-21 Ambulant akutteam DPS Sak 16-21 Fastleger til utvalg og faglig arbeid i Helsefellesskapet Sak 17-21 Forslag til tema og program på Vårmøtet 11. og… Les mer

Møtereferat fra SUFF- 28.05.20

Innhold: Sak  8-21 Oppfølging etter operasjon for tykk- og endetarmskreft Sak  9-21 ME pasientflyt – oppfølgingssak Sak 10-21 Fastleger til utvalg og faglig arbeid i Helsefellesskapet Sak 11-21 – Statistikk for Samhandlingsavvik – orienteringssak   Sak 12-21 – Eventuelt  ·        Ambulant team DPS ·        Motstand ved innleggelser i sykehus ·        Polikliniske notat øyelege… Les mer

Møtereferat fra SUFF- 27. november 2020

Innhold: Sak 1-21 H-resepter og behov for avklaringer Sak 2-21 ME pasientflyt – oppfølging Sak 3-21 Skadepoliklinikken og samarbeid med fastleger og legevakter Sak 4-21 Samarbeid og ansvarsavklaring vedrørende sykemeldinger Sak 6-21 Statistikk for Samhandlingsavvik – orienteringssak Sak 7-21 Valg av fastlegerepresentant til Partnerskapsmøtet Odd Petter Nilsen Samhandlingssjef  Sykehuset Østfold… Les mer

Nyhetsbrev til sykmeldere

Som en del av IA-avtalen har NAV startet et prosjekt med økt bruk av kompetansetiltak for sykmeldte arbeidstakere som bor i Øst-Viken. (tidligere Østfold, Romerike og Follo). Prosjektet skal bidra til at arbeidstakere som har mye sykefravær kan få økt sin kompetanse for å komme i annet arbeid. Sykmeldte som deltar i… Les mer

Møtereferat fra Samhandlingsutvalg for Fastleger – SUFF- 27

november 2020 Innhold: Sak 12-20 – ME-utredning for voksne Sak 13-20 – Samhandling ved nedtrapping A- og B-preparater Sak 14-20 – Møtedatoer 2021 Sak 15-20 – Statistikk for Samhandlingsavvik – orienteringssak Odd Petter Nilsen Samhandlingssjef  Sykehuset Østfold Referat-SUFF-møte-20201127.pdf

Møtereferat fra Samhandlingsutvalg for Fastleger – SUFF- 18

september 2020 Innhold: Sak 7-20 – Konfereringstelefon – tilgjengelighet og åpningstider ved smertepoliklinikk og hjerteavdelingen SØ Sak 8-20 – Helsefelleskap og utpeking av fastlegerepresentanter til samarbeidsutvalgene Sak 9-20 – Overordnet pasientforløp for eldre og skrøpelige pasienter – orienteringssak Sak 10-20 – Infusjonsbehandling av osteoporose ved SØ –… Les mer

Møtereferat Samhandlingsutvalg for Fastleger – SUFF- 29

mai 2020   Innhold Sak 4-20 – Informasjon og samarbeid under Coronapandemien  Sak 5-20 – Erklæring om fritak fra skole og jobb    Sak 6-20 – Statistikk for Samhandlingsavvik – informasjon   Odd Petter Nilsen Samhandlingssjef  Sykehuset Østfold Referat-SUFF-møte-20200529.pdf

Kontrollrutiner ved inn- og utskrivning I takt med at elektiv virksomhet på sykehuset gjennopptas, er det naturlig at det oppstår spørsmål om praktiske rutiner når pasienter henvender seg til sykehuset

Kontrollrutiner ved inn- og utskrivning I takt med at elektiv virksomhet på sykehuset gjennopptas, er det naturlig at det oppstår spørsmål om praktiske rutiner når pasienter henvender seg til sykehuset.    Orientering om skallsikringsrutiner ved sykehuset Østfold.     Covid-19-Håndtering-av-gående-pasienter-med-Covid-19-risiko-til-enheter-utenfor-akuttmottaket.pdf Covid-19-sjekkliste-innslippskontroll-vekter.pdf Pandemi-Covid-19-Koronavirus-handlingsplan.pdf Sjekkliste-for-Covid-19-Inneliggende-pasienter.pdf

Møtereferat Samhandlingsutvalg for Fastleger – SUFF- 6

mars 2020   Innhold Sak 1-20 – Henvisning og Epikrisekvalitet Sak 2-20 – Omlegging av lokasjon Ambulant Akutt Team Sak 3-20 – Statistikk for Samhandlingsavvik – orienteringssak Odd Petter Nilsen Samhandlingssjef  Sykehuset Østfold   Referat-SUFF-møte-20200306.pdf

Mange nye definisjoner å holde orden på

Leger og helsepersonell på fastlegekontor bruker mye tid for å dobbeltsjekke eksponeringsrisiko og smittestatus vedr. COVID-19. Vi har utarbeidet denne oversikt etter beste evne for eget bruk på vårt legesenter. Tar gjerne imot innspill og endringsforslag.         Obs! Listen for den enkelte definisjon kan variere over tid.    … Les mer

© Fastlegeportalen 2015 - 2021