Nyhetsbrev for fastleger i Østfold og Vestby Innhold i dette nummeret

Nyhetsbrev for fastleger i Østfold og Vestby Innhold i dette nummeret: Tilbakemelding til fastlege på henvisninger, Pakkeforløp kreft, Akuttmedisinkurs, Vårmøtet 2020, Dialogmeldinger, Henvise til skopier, Videokonsultasjonsløsning, Spesielle behov i NISSY, Avtalespesialister øye Odd Petter Nilsen Samhandlingssjef    ForFastleger_nr2_2020.pdf

Endringer ved Sykehuset Østfold Fra og med 20

juni 2019 så gjennomgår alle helseforetak i regionen endringer knyttet til tjenester på Norsk Helsenetts adresseregister. For Sykehuset Østfold sin del så betyr det at noen tjenester opphører, og at noen tjenester endrer navn. Disse endringene har størst betydning for adressering av henvisninger til SØ. Dette er… Les mer

Poliklinikken ved Enhet for klinisk ernæring på Sykehuset Østfold Kalnes tar nå imot henvisninger fra fastlege

Til grunn for henvisning må det ligge en faglig vurdering av at det er behov for henvisning til klinisk ernæringsfysiolog i spesialisthelsetjenesten. Ikke henvis kun etter pasientens ønske alene. Bruk e-henvisningsadressen: «Ernæringsfysiologi» i HNH Diagnoser som prioriteres er: Kreftsykdommer… Les mer

Fastlegeportalen versjon 3,0

Fastlegeportalen vil ha begrenset tilgjengelighet fra 25 – 26 februar pga oppdatering til versjon 3,0. Denne versjonen er såkalte «Multisite» utgave, hvor hvert HF-område i Norge har egen «Sub-site» som består av en komplett kopi av fastlegeportalen, men med egne nyheter, prosjekter, kurser og Henvisningsmaler.

© Fastlegeportalen 2015 - 2021