Avvisning på DPS har konsekvenser for pasienter

Praksiskonsulenter har fått henvendelser fra fastleger om antall avviste henvisninger fra DPS økt anmerkningsvert siden 1.e november etter at nye pas...Les mer

© Fastlegeportalen 2015 - 2022