Møtereferat fra SUFF- 28.05.20

Innhold: Sak  8-21 Oppfølging etter operasjon for tykk- og endetarmskreft Sak  9-21 ME pasientflyt – oppfølgingssak Sak 10-21 Fastleger til utvalg og faglig arbeid i Helsefellesskapet Sak 11-21 – Statistikk for Samhandlingsavvik – orienteringssak   Sak 12-21 – Eventuelt  ·        Ambulant team DPS ·        Motstand ved innleggelser i sykehus ·        Polikliniske notat øyelege… Les mer

Møtereferat Samhandlingsutvalg for Fastleger – SUFF- 29

november 2019 Samhandlingsutvalg for fastleger – SUFF – Møtereferat Møtereferat 29. november 2019 Tuneteknikeren – Møterom 353 kl. 13-15 Tilstede= Ѵ          Ikke til stede= * Fastleger   Sykehuset / kommuner   Fredrikstad region Bjørn-Tore Martinussen Ѵ SØ Volker Solyga Ѵ Sarpsborg region Knut Gløersen * SØ Odd… Les mer

Vurderingsskjema ved omfordeling av oppgaver

NFA Faggruppe for samhandling arbeider med å utforme en ny og forbedret versjon av Benchmarkingsverktøy (Vurderingsskjema) som har vært brukt i forbindelse med saksbehandling til SUFF.  Vi tar sikte på å ta i bruk Vurderingsskjema når den endelige versjonen blir klar. Den foreløpige versjonen av arbeidsdokumentet kan leses her.  Vurderingsskjema ved… Les mer

Konferansetelefon ved innleggelse

I november 2015 opplevde Sykehuset i Østfold en betydelig økt pasienttilstrømning og det ble funnet nødvendig å iverksette midlertidig endringer i rutinene for øyeblikkelig hjelp- innleggelser. Det ble også tilkjennegitt at ordningen skulle evalueres uten utdypende avklaring rundt selve evalueringen. 

Avvisning på DPS har konsekvenser for pasienter Praksiskonsulenter har fått henvendelser fra fastleger om antall avviste henvisninger fra DPS økt anmerkningsvert siden 1

Avvisning på DPS har konsekvenser for pasienter Praksiskonsulenter har fått henvendelser fra fastleger om antall avviste henvisninger fra DPS økt anmerkningsvert siden 1.e november etter at nye pasientrettighetsloven trådde i kraft. Ofte er avslag begrunnet med «Helsehjelpen anses ikke å være nyttig».

Sekreterjobb, hva menes med det? Det er naturlig at spesialister kan be fastleger å komplettere en mangelfull henvisning eller gi råd om oppfølgning etter avsluttet behandling

Men å fullføre, en av spesialisten startet, utredning / behandling oppfattes av fastleger som sekretærjobb.

Praksiskonsulentenes mening Konfereringstelefonen har ikke fungert etter intensjonene

Ikke sjelden feiler tekniske løsningen for viderekobling av samtaler i konfereringstelefon som avslutter ubesvart etter flere minutters venting.

Status – Meningsutveksling 2015-01 Resultat av Meningsutveksling 2015-01 er klar

Status – Meningsutveksling 2015-01 Resultat av Meningsutveksling 2015-01 er klar. Ett stort takk til alle som bidro med sine verdifulle meninger i denne saken, som i utgangspunktet inngikk i en annen sak som var fremmet av kommunerepresentanter. Kommuner ønsket å se på forhold rundt pasienter som får forventninger om sykehjemsplass i forbindelse utskrivning fra sykehuset. Resultat av Meningsutveksling… Les mer

© Fastlegeportalen 2015 - 2021