Nevrologisk konfereringstelefon på dagtid 

Ved en Questback undersøkelse ønsket Nevrologisk avdeling å få tilbakemelding på hvordan konfereringstelefonen fungerer på nevrologisk avdeling og om ...Les mer

Ønske om nye avtalespesialister

Hvis fastleger i Østfold får lov til å bestemme, vil nye spesialisthjemmler i fremtiden å være innen Psykiatri, hudsykdommer, nevrologi, kardiologi og...Les mer

© Fastlegeportalen 2015 - 2022