Mange nye definisjoner å holde orden på

Leger og helsepersonell på fastlegekontor bruker mye tid for å dobbeltsjekke eksponeringsrisiko og smittestatus vedr. COVID-19. Vi har utarbeidet denne oversikt etter beste evne for eget bruk på vårt legesenter. Tar gjerne imot innspill og endringsforslag.         Obs! Listen for den enkelte definisjon kan variere over tid.    … Les mer

Nevrologisk konfereringstelefon på dagtid 

Ved en Questback undersøkelse ønsket Nevrologisk avdeling å få tilbakemelding på hvordan konfereringstelefonen fungerer på nevrologisk avdeling og om det er nyttig for fastlegene slik systemet er lagt opp nå.  Over 90% av de som besvarte, var tilfreds med ordningen.   Desember 2016 startet Nevrologisk avdeling og Samhandlingsavdelingen SØ ett pilotprosjekt for… Les mer

Seneste endring i førerkort veilederenVi får stadig nye versjoner av div. veiledere og retningslinjer. Men å finne ut hva som er nytt sammenlignet med forrige versjon kan være utfordrende. Øyelege, Vibeke Dons Wankel har gjort en flott arbeid for å lage en slags «Change-log» for fastleger.  Dette er ett godt eksempel på god samhandlingsinnsats som fastleger setter stor pris på.[dt_sc_clear /]Aktuelle endringer i førerkortveileder syn gjeldende fra 01.05.2017.

Seneste endring i førerkort veilederen Vi får stadig nye versjoner av div. veiledere og retningslinjer. Men å finne ut hva som er nytt sammenlignet med forrige versjon kan være utfordrende. Øyelege, Vibeke Dons Wankel har

Ønsker ikke del- og foreløpige laboratoriesvar fra sykehuset 77 % av fastleger i østfold ønsker kun sluttsvar fra laboratoriet

Dette kommer frem av  meningsutveksling 2017-1. Del- og foreløpig svar, som kan være praktisk for laboratoriet og sykehusavdelinger, fungerer som spam i fastlegenes EPJ system. 

Ønske om nye avtalespesialister Hvis fastleger i Østfold får lov til å bestemme, vil nye spesialisthjemmler i fremtiden å være innen Psykiatri, hudsykdommer, nevrologi, kardiologi og revmatologi

 

Invitasjon til fastleger – Helse Sør-Øst Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst arrangerer konferanse om Skolevegring

Invitasjon til fastleger – Helse Sør-Øst Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst arrangerer konferanse om Skolevegring.

Involvere fastleger i utvikling av helsetjenester En arbeidsgruppe i Østfold, etter litteraturgjennomgang, la frem resultat i form av sak til Administrativ Samarbeidsutvalg om opprettelse av

Involvere fastleger i utvikling av helsetjenester En arbeidsgruppe i Østfold, etter litteraturgjennomgang, la frem resultat i form av sak til Administrativ Samarbeidsutvalg om opprettelse av . Denne rapport er basert på arbeidsgruppens  materiale og et halvt års erfaring med SUFF. Vi har registrert en del etterspørsel og interesse fra flere HF/kommuner om hvordan SUFF ble etablert / forankret.… Les mer

Svangerskapspenger og Helsekort for gravide Praksiskonsulenter ble kontaktet av kommuneoverlege i Sarpsborg etter anmodning fra jordmortjenesten i kommunen

Det så ut som at jordmødre og leger tolket rett til svangerskapspenger ulikt. 

Funksjonsvurdering vs

valg av transportløsning Kvalitet på legerklæringer i forbindelse med skoleskyss varierer sterkt. I noen fylker har resp. fylkeskommunen avtale med en legenemnd som "overprøver" slike legererklæringer på oppdrag.  Østfold fylkeskommune ser behov for å opprette en slik ordning i Østfold,  derfor er PKO ved SØ er blitt kontaktet. PKO har gode grunner å tro at… Les mer

© Fastlegeportalen 2015 - 2021