Møtereferat fra Samhandlingsutvalg for Fastleger – SUFF- 24

september 2021 Innhold: Sak 13-21 Oppfølging etter operasjon for tykk- og endetarmskreft Sak 14-21 Samhandling om pasienter med KOLS og hjertesvikt Sak 15-21 Ambulant akutteam DPS Sak 16-21 Fastleger til utvalg og faglig arbeid i Helsefellesskapet Sak 17-21 Forslag til tema og program på Vårmøtet 11. og… Les mer

Møtereferat fra SUFF- 27. november 2020

Innhold: Sak 1-21 H-resepter og behov for avklaringer Sak 2-21 ME pasientflyt – oppfølging Sak 3-21 Skadepoliklinikken og samarbeid med fastleger og legevakter Sak 4-21 Samarbeid og ansvarsavklaring vedrørende sykemeldinger Sak 6-21 Statistikk for Samhandlingsavvik – orienteringssak Sak 7-21 Valg av fastlegerepresentant til Partnerskapsmøtet Odd Petter Nilsen Samhandlingssjef  Sykehuset Østfold… Les mer

Møtereferat fra Samhandlingsutvalg for Fastleger – SUFF- 27

november 2020 Innhold: Sak 12-20 – ME-utredning for voksne Sak 13-20 – Samhandling ved nedtrapping A- og B-preparater Sak 14-20 – Møtedatoer 2021 Sak 15-20 – Statistikk for Samhandlingsavvik – orienteringssak Odd Petter Nilsen Samhandlingssjef  Sykehuset Østfold Referat-SUFF-møte-20201127.pdf

Møtereferat fra Samhandlingsutvalg for Fastleger – SUFF- 18

september 2020 Innhold: Sak 7-20 – Konfereringstelefon – tilgjengelighet og åpningstider ved smertepoliklinikk og hjerteavdelingen SØ Sak 8-20 – Helsefelleskap og utpeking av fastlegerepresentanter til samarbeidsutvalgene Sak 9-20 – Overordnet pasientforløp for eldre og skrøpelige pasienter – orienteringssak Sak 10-20 – Infusjonsbehandling av osteoporose ved SØ –… Les mer

Møtereferat Samhandlingsutvalg for Fastleger – SUFF- 29

mai 2020   Innhold Sak 4-20 – Informasjon og samarbeid under Coronapandemien  Sak 5-20 – Erklæring om fritak fra skole og jobb    Sak 6-20 – Statistikk for Samhandlingsavvik – informasjon   Odd Petter Nilsen Samhandlingssjef  Sykehuset Østfold Referat-SUFF-møte-20200529.pdf

Møtereferat Samhandlingsutvalg for Fastleger – SUFF- 6

mars 2020   Innhold Sak 1-20 – Henvisning og Epikrisekvalitet Sak 2-20 – Omlegging av lokasjon Ambulant Akutt Team Sak 3-20 – Statistikk for Samhandlingsavvik – orienteringssak Odd Petter Nilsen Samhandlingssjef  Sykehuset Østfold   Referat-SUFF-møte-20200306.pdf

Her ser du innkalling og sakspapirer til møte i samhandlingsutvalg for fastleger

Her ser du innkalling og sakspapirer til møte i samhandlingsutvalg for fastleger (SUFF) 20.9.19   Sakspapirer-SUFF-møte-20190920.docx

Møtereferat Samhandlingsutvalg for Fastleger – SUFF- 24

mai 2019 Redusert telefontid for konferering/rådgivning, Bruk av kjernejournal og reseptformidleren, Rekvirering av Ambulanse- Nye rutiner, AMK Oslo, Sak 12-19 – Redusert CT-kapasitet ved SØ , Sak 13-19 – Avviksmeldinger   Fastleger   Sykehuset / kommuner   Fredrikstad region Bjørn-Tore Martinussen Ѵ SØ Volker Solyga Ѵ Sarpsborg region Knut Gløersen Ѵ SØ Odd… Les mer

Møtereferat Samhandlingsutvalg for Fastleger – SUFF- 1

mars 2019 Møtereferat 1.mars 2019 Tuneteknikeren – Møterom 353 kl. 13-15 Tilstede= Ѵ          Ikke til stede= * Fastleger   Sykehuset / kommuner   Fredrikstad region Bjørn-Tore Martinussen Ѵ SØ Volker Solyga * Sarpsborg region Knut Gløersen Ѵ SØ Odd Petter Nilsen Ѵ Moss region Jens Lind-Larsen  … Les mer

© Fastlegeportalen 2015 - 2021