Viktig melding om adressering til RKE Adresseregisteret i NHN har endret adressen til RKE

Viktig melding om adressering til RKE Adresseregisteret i NHN har endret adressen til RKE (Regional koordinerende enhet i Helse Sør-Øst)innunder virksomheten Sunnaas sykehus HF. Alle elektroniske henvisninger til (RKE) i Helse Sør-Øst skal heretter adresseres ved bruk av Adresseregisteret i Norsk helsenett.

© Fastlegeportalen 2015 - 2021