Hva er nytt i versjon 3.0?

Oppdatering av fastlegeportalen til versjon 3 er utført. Små feil og justeringsbehov etter versjon oppdatering er uunngåelig, men vårt utviklerteam arbeider for fullt for å finne og korrigere slike feil. Vi beklager ulemper dette kan innebære.

Multi-site: Fastlegeportalen består nå av 17 separate nettsteder en for hvert HF område, inklusive Østfold.

Kontaktlegeordning: I versjon 3.0 har fastlegeportalen gjort klar for innføring av kontaktlegeordning.

Menyraden

HENVISNINGER:

  • Felles henvisningsmaler: Alle henvisningsmaler som er basert på prioriteringsveiledere fra Helsedirektoratet, er felles for alle 7 nettsteder. Men fullt mulig for det enkelte HF-område å tilføye ønsket tekst på ønsket sted i disse maler etter ønske. Slike tilføyelser vil da kun synlige for besøkere av det nettstedet.
  • Lokale henvisningsmaler. Hvert HF-område kan skrive ubegrenset antall enge henvisningsmaler etter ønske. Slike lokale henvisningsmaler vil da kun synlige for besøkere av det nettstedet.

NYHETER:
Hvert HF-område har fått egen nyhetsside for egne nyheter og annen informasjon som andre ønsker å informere fastleger om. Nyhetssiden (som fastlegeportalen i øvrig) er en ikke-kommersiell side og hvem som får publisere der bestemmes av aktuelle HF-området «site-admin». Det er naturlig at PKO i hvert HF-område er «site-admin».

EPAS:
Denne modul (Elektronisk Prosjekt Administrasjon System) er under siste testfase og beregnes være klar til versjon 3.1 medio april 2017. Versjon 2.0 av EPAS er i bruk i mellomtiden.

EVENTS:
Denne modul (Kursmodul) er under siste testfase og beregnes være klar til versjon 3.1 medio april 2017. Versjon 2.0 av Events vil være i bruk i mellomtiden.

SUPPORT: Nå er det mulig å sende en support-ticket til fastlegeportalens supportavdeling ved behov for hjelp. Supportmodulen genererer en sak for hver henvendelse og sakens status kan følges av avsenderen i fastlegeportalen.

Adresseregister:

NHN-adresseregister har vært integrert i fastlegeportalen med daglig oppdatering siden september 2016. Nye og forbedrede funksjoner for underavdelinger er nytt i denne versjonen. F. eks. adresser under psykisk helsevern for voksne er nå inndelt i respektive DPS område.

Brukerprofil

Forenklet håndtering av brukerprofil samt mulighet for Superbrukere som velges av den enkelte legekontor/organisasjon.

  • Superbruker: Funksjonen superbrukere(VSO-bruker) kan ofte innehas av kontorpersonell som oppdaterer ventetider og annen tilgjengelighetsdata for leger og kontoret.
  • Eksport: de avtaler og tilgjengelighetsdata som er registrert i fastlegeportalen kan med en tastetrykk eksporteres til Outlook, iCal og Google kalender.

© Fastlegeportalen 2015 - 2022