Planert nedetid

Fredag 23. juni mellom 12:00-18:00 vil fastlegeportalen være nede pga oppgradering til en ny dedikert servere.

Vi arbeider med forberedelser innfør oppgraderingen og det kan ibland merkes av portalens besøkere.

Vi beklager ulemper dette kan innebære.

© Fastlegeportalen 2015 - 2022