Fastlegeportalen oppgraderes til Versjon 3.2

Denne oppgradering forbereder fastlegeportalen for integrasjon med Informasjonstjenesten velg behandlingssted(IVBS). Hensikten er bl.a. at fastleger skal kunne se oppdatert ventetid hos privatpraktiserende spesialister i sitt område. Implementering av IVBS i fastlegeportalen er planert til versjon 3.5.

Brukerkontoer

Versjon3.2 inneholder i hovedsak endringer i fastlegeportalens brukerkontostruktur. Alle eksisterende og fremtidige brukerkontoer i fastlegeportalen blir koblet til enten Her-ID, HPR- eller personnummer for at integrasjonen med IVBS samt implementering av kryptert e-signering av kursbevis.

Ca. 95% av eksisterende brukerkontoer i fastlegeportalen er allerede kvalitetssikret ved samkjøring mot Adresseregisteret (NHN-AR) og Helsepersonellregistret (HPR). Brukerkontoer som ikke kunne kvalitetssikres (ca. 5%) er blitt slettet etter varsel til kontoeiere.

Hvis du allerede har en konto i fastlegeportalen, anbefaler vi at du logger inn for å sjekke om opplysningene om din konto er korrekte.

Andre nye funksjoner:

Versjon 3.2 inneholder også flere nye og forbedrede funksjoner.

Innlogging med mobil m.m.

Nå er det blitt enklere å logge seg inn. I tillegg til vanlige innloggingsrutine med brukernavn og passord er det nå mulig å logge seg inn i fastlegeportalen med mobiltelefon.

Tofaktorautentisering

Mulighet til tofaktorautentisering ved innlogging (også kjent som 2-trinns bekreftelse) er klar. Den enkelte brukere kan selv velge å aktivere tofaktorautentisering. Brukeren vil da logge inn med sitt brukernavn og passord for å få en engangskode på SMS for innlogging.

Tofaktorautentisering er valgfritt for innlogging for eksisterende brukerkontoer, men påkrevet for førstegangs innlogging ved opprettelse av nye brukerkontoer.

Flere brukerkontoer pr person

Hvis en lege har flere arbeidsplasser, opprettes flere kontoer (en for hver Her-ID). Brukeren logger da  inn på samme måte som før, men får tilgang til alle sine kontoer fra innlogget konto.

VSO-konto

Hvert legesenter har mulighet til å opprette én brukerkonto for hele sentret(VSO-konto). Denne brukerkonto er tenkt å brukes av kontorpersonell i resp. legesenter for å oppdatere ventetider hos sine leger.

Kursmodul

Vi arbeider med å forbedre noen funksjoner (kort-betaling av kursavgift, kursevaluering på mobil), men flere funksjoner er nå ferdigimplementert.

Elektronisk signering av kursbevis: Frem til nå har fastlegeportalen brukt Adobe sertifikat for signering av kursbevis, men det brukes nå en sikrere system for e-Signatur med serienummer og kobling mot Her-ID, HPR- eller personnummer.
Historikk: Denne fane i brukerprofilen inneholder alle tidligere kursbevis for aktuelle brukeren. Her kan brukeren også administrer sine påmeldinger og tidligere innbetalinger /fakturaer.
Skjema: Nødvendige skjema for refusjon av kursutgifter til Fond II og reiseregning er integrert i hvert kurs i fastlegeportalen. Alle tilgjengelige felter fra brukerprofilen fylles automatisk for innloggede brukere for å minimere arbeid ved slike søknader.
 
 

Versjon 3.2 vil være ferdig til bruk fra 09.10.2017.

© Fastlegeportalen 2015 - 2022