Blokkering av portalfunksjoner

Sykehusets intranett blokkere flere av funksjoner som fastlegeportalen har.

Tilsvarende sikkerhets rutine ved NHN blokkerte disse funksjoner for fastleger via NHN. Etter ønske fra fastlegeportalen fjernet NHN disse blokkeringer for www.fastlegeportalen.no den 2/6-2015.

Vi har fremme ett ønske hos sykehuspartner om en tilsvarende løsning slik av fastlegeportalens funksjonaliteter er tilgjengelig på intranett.

© Fastlegeportalen 2015 - 2022