Ny plattform med nye muligheter

23. mai 2015 startet vi arbeide med å bytte plattform for Fastlegeportalen. Den gamle verjson er tilgjengelig frem til all innhold er flyttet til den nye. I den ney plattformen får vi mange nye funksjonaliteter og muligheter bl.a. nyhetsbrevarkiv fra sykehus, kommuner, NAV og andre offentlige samarbeidsparter som stadig sender nye informasjonsbrev til fastleger, som kan være vanskelig å gjennfinne i ettertid.

Arbeidet utføres av praksiskonsulenter i Østfold som er fastleger og har bistilling som praksiskonsulent. Bearbeiding av henvisningstekser og publisering krever sin tid. Vi regner med å ferdigstille Fastlegeportalen til høsten 2015.

Under tiden prøver vi diverse tekniske løsninger for å bedre brukervennligheten. Innholdet i den nye plattformen vil derfor opplevese som eksperimentell noen uker fremover. Vi beklager ulemper dette kan medføre.

Praksiskonsulent ordningen,

Sykehuset Østfold

© Fastlegeportalen 2015 - 2022