From: Marie Dahl [mailto:marie.dahl@sarpsborg.com] Sent: torsdag 10. november 2016 14.35
To: Benny Adelved <benny@adelved.no>; Elin Nordahl Solberg
<elin-nordahl.solberg@sarpsborg.com>; Laila Hagen <laila@dignio.com>; Nils
Roger Nybøle <nils.nyboele@sarpsborg.com>; Nina Carine Mikkelsen
<nina-carine.mikkelsen@sarpsborg.com>; Rolf Aikio (roaikio@online.no)
<roaikio@online.no>; Rosmari (rbtveit@gmail.com) <rbtveit@gmail.com>;
Rosmari B Tveit <Rosmari.Berg.Tveit@so-hf.no>; Wenche Skullestad
<wenche.skullestad@sarpsborg.com>
Cc: Karin Pettersen <karin-synnoeve.pettersen@sarpsborg.com>
Subject: VS: Mestry – tjenesteforløp Sarpsborg v2

Vedlagt beskrivelse av tjenesteforløpet utarbeidet under prosjektmøte 01.11.

Sintef ønsker tilbakemelding på detaljer som evt bør justeres/korrigeres.

Kan dere sende evt forslag til justeringer tilbake til meg så kan jeg
samordne og sende til Dag.

Vedrørende spørsmål om samling i januar tenker jeg at det kunne være fint å
ha en workshop/møte før fellessamlingen for prosjektkommunene 18-19. januar.

Forslag om at vi tar det på en prosjekttirsdag – 10. januar (fra 12 15:30)

Høres det ok ut?

Med vennlig hilsen,

Best regards

Marie Dahl

Rådgiver

Sarpsborg kommune

Tlf: 99205806

<mailto:mid@sarpsborg.com> mid@sarpsborg.com

Fra: Dag Ausen [mailto:Dag.Ausen@sintef.no] Sendt: 4. november 2016 13:28
Til: Marie Dahl; Wenche Skullestad
Kopi: Jarl Reitan; Elin Sundby Boysen
Emne: Mestry – tjenesteforløp Sarpsborg v2

Hei Marie og Wenche,

Vedlagt en revidert beskrivelse av tjenesten hos dere ut fra det som kom
frem på workshopen på tirsdag. Fint med tilbakemelding på detaljer som bør
justeres/korrigeres.

Distribuer internt til de som dere mener bør få denne.

Hva tenker dere om behov for nytt møtepunkt før samlingen i januar? Det tas
sannsynligvis et felles initiativ på behandlingsplaner før det, så kommer
tilbake med info så snart vi vet mer om dette.

Riktig god helg!

Mvh

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dag Ausen

Faggruppeleder / Prosjektleder

Senior forretningsutvikler

Faggruppe Helse- og omsorgsteknologi

SINTEF IKT, Instrumentering

<mailto:dag.ausen@sintef.no> dag.ausen@sintef.no

+47-930 59 316

www.sintef.no/velferdsteknologi

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

{CAPTION}
default icon 58249fd22d6fd

© Fastlegeportalen 2015 - 2022