From: Odd Petter Nilsen [mailto:Odd.Petter.Nilsen@so-hf.no] Sent: mandag 5. desember 2016 09.27
To: Adelved, Benny <benny@adelved.no>; Einar Gløersen
<Einar.Gloersen@so-hf.no>; Heike Simensen (heike@simensen.me)
<heike@simensen.me>; Jens K Lind-Larsen (jens@lind-larsen.org)
<jens@lind-larsen.org>; knutgl@online.no; Martinussen, Bjørn-Tore
<btmartinussen@gmail.com>; Odd Petter Nilsen <Odd.Petter.Nilsen@so-hf.no>;
Nitter, Anne Kristine <annnit@fredrikstad.kommune.no>; Silje Bruland Lavoll
(silje.bruland.lavoll@eidsberg.kommune.no)
<silje.bruland.lavoll@eidsberg.kommune.no>; Tore Moen
(gronlund.moen@gmail.com) <gronlund.moen@gmail.com>
Subject: sakspapirer SUFF 16.12.16

Hei

Her kommer sakspapirene til vår neste møte.

Odd Petter Nilsen

Samhandlingssjef

Sykehuset Østfold

Postboks 300, 1714 Grålum

Besøksadresse: Tuneteknikeren 3. et.

Tunev.20, Sarpsborg

Mob 91 79 41 51

<mailto:odd.petter.nilsen@so-hf.no> odd.petter.nilsen@so-hf.no

pdf icon Sakspapirer-til-møte-i-samhandlingsutvalg-for-fastleger-SUFF-16-12-2016-2.pdf
pdf icon Vedlegg-1-SUFF-sak-18-16-Oppfølging-av-kreftpasienter.pdf
pdf icon Vedlegg-2-SUFF-sak-19-16-Sesonginfluensavaksinasjon-samarbeid-SØ-og-kommuner.pdf
pdf icon Vedlegg-3-SUFF-sak-21-16-Evaluering-av-SUFF-etter-5-mnd.pdf
pdf icon nou201620160025000dddpdfs-SUFF.pdf

© Fastlegeportalen 2015 - 2022