Riktig kode på eResept påkrevet.

I forbindelse med at Helfo skjerper sine krav til foreskriving på blå resept ønsker vi å minne om at e-reseptene må legges inn riktig! For noen produkter må spesifikke produktgruppekoden velges.

OBS! Forskrifningsmodul v2.12.7.xxxx krever i tillegg at legen skriver produktgruppekoden manuell i merknadsfeltet.

Produktgruppe Beskrivelse
Inkontinens: kode 501 Andre inkontinens utstyr
Inkontinens: kode 50110102 Bleiebukser for voksne
Stomi: kode 505 Andre stomi utstyr . Obs!
Stomi: kode 5050901 Brokkbind til stomiopererte
Stomi: kode 5050902 Hudfilm
Stomi: kode 5050903 Plasterfjernemiddel
Urinretensjon kode 502 Andre utstyr ved ved urinretensjon
Urinretensjon kode 5020105 Tappekateter med pose

Kilde: Norengros Medipartner

 

© Fastlegeportalen 2015 - 2022