Info til helsearbeidere – Varsel om overdosefare

Vi er bekymret for at det er sterkt stoff i omløp og ønsker å varsle våre samarbeidspartnere og be dere være ekstra oppmerksomme i den anledning. 

Det har vært flere nylige epiosoder med overdoser hvor det oss bekjent har vært inntatt “hjemmelaget coktail” bestående av heroin, batterisyre nitroglyserin, blodfortynnende og annet.
Vi ber ansatte i tjenestene om å være på vakt og videreformidle viktig informasjon og kunnskap
til brukere, pårørende og andre samarbeidspartnere – og å gi bistand ved behov.
Ved overdose, gi livreddende førstehjelp og ring 113
Ta vare på hverandre!

Virksomhet Friskliv og mestrin
g v/Marianne O. Næss, avdelingsleder Rus og psykisk helse.
Tlf. 99359503, Epost:
maot@fredrikstad.kommune.no
pdf icon Varsel-om-overdosefare-17.02.2016.pdf

© Fastlegeportalen 2015 - 2022