Hei, alle fastleger og fastlegevikarer

Får dere voksne pasienter som trenger et billig og bra treningstilbud, kan jeg trygt anbefale «Aktiv på Dagtid».

Treningstilbudet arrangeres av Østfold idrettskrets og pasienten må motta en eller form for ytelse. Vedlagt er lenke til brosjyre dere evt. kan dele ut til pasientene: https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/ostfold-idrettskrets/apd/dokumenter/apd—timeplan-host-2018.pdf

Tilbudet gjelder for:

Alle mellom 18 og 67 år som er bosatt i Askim, Eidsberg, Fredrikstad, Hvaler, Råde, Rygge, Halden, Hobøl, Marker, Moss, Sarpsborg, Skiptvet, Spydeberg, Våler, Trøgstad og Aremark kommune

Pasienter som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet og mottar en av følgende ytelser:

  • Sykepenger
  • Arbeidsavklaringspenger
  • Uføreytelser
  • Overgangsstønad
  • Dagpenger
  • Økonomisk sosialstøtte
  • Eller som jobber i en IA-bedrift. (Inkluderende arbeidsliv-avtale)

Treningstilbudet koster kr 300,- eller kr 600,- for én termin, avhengig av ytelse. Det er flere ulike tilbud i fylket. Under sees tilbudet i Sarpsborg:

 

5b5848881f3d1.png

 

Fortsatt god sommer!

Med vennlig hilsen

 

Nina C Mikkelsen

konst. enhetsleder helse/kommuneoverlege

Sarpsborg kommune

 

© Fastlegeportalen 2015 - 2022