Brev fra Helsedirektoratet om fastlegers bruk av gebyrer

Videresender brev fra Helsedirektoratet til kommunen til orientering. 
Mvh

Grete Vidar
Kommuneoverlege
Spesialist i samfunnsmedisin
Sarpsborg kommune
Enhet helse
Tlf: 47453380

pdf icon 1293_001.pdf

© Fastlegeportalen 2015 - 2022