Nedetid Gerica 27.-28. oktober

Gerica skal oppgraderes. Det betyr nedetid fra 27.-28. oktober (tirsdag kl 20 til onsdag kl 20).

Man håper alt fungerer som det skal torsdag, men ber helsetjenestene ta forbehold. Dere kan sende PLO-meldinger som tidligere, men de vil ikke bli lest før torsdag 29/10. Det vil si at ved viktige beskjeder, må dere RINGE til f eks hjemmesykepleien. Mer info om oppgraderingen i mailen under.

Beklager ulempene dette kan medføre for dere, men oppgraderingen er uunngåelig og nødvendig. Sykehuset Østfold tok dette i forrige uke, så nå er det vår tur ut!

Med vennlig hilsen

Nina C Mikkelsen

Kommuneoverlege, Teamleder forebyggende og kurative tjenester Sarpsborg kommune

Tlf. 482 59 986


Teknisk informasjon

Nå skal vi endelig starte oppdateringen til Gerica 8.2. Dette er mer omfattende enn tidligere, men samtidig er det mye nytt og spennende vi kan ta i bruk. Som nevnt på siste superbrukermøte kommer det en ny tiltaksplan (krever noe forarbeid), ny Lab-modul og ny LMP. For de to sistnevnte får vi blant annet ny funksjonalitet i form av helsekort.

Vi deler oppdateringen inn i tre faser:

 1. Databaseoppdatering
  • Medfører nedetid fra tirsdag kveld 27. oktober klokken 20:00 til onsdag kveld kl. 20:00.
  • Det er viktig at dere forbereder dere til mulig nedetid til og med torsdag fordi dette blir en krevende øvelse hvor mye kan gå feil (det gjør det selvfølgelig ikke, men……..).
 2.  Oppdatering av Nokia Lumia 625 fra Windows Phone 8 til WP 8.1 (telefonens operativsystem).
  • Mere informasjon kommer senere.
 3. Oppdatering av Gerica 8.1 til Gerica 8.2. Dette innebærer også denne gang oppdatering av LMP.
  • Mere informasjon kommer senere.

Første fase starter altså førstkommende tirsdag kl. 20:00 og avsluttes onsdag kl. 20:00, men som nevnt over kan det ta lengere tid hvis noe skulle gå riktig galt (jeg tror det kommer til å gå fint). Under databaseoppdateringen vil IKT, Tieto og systemansvarlige være i dedikert beredskap for å ferdigstille dette arbeidet. Det betyr at vi samarbeider for å løse dette så raskt som mulig, men samtidig at forespørsler til Gerica support kan ta noe lengere tid enn vanlig.

Det er viktig at dere forbereder dere med å ta ut nødvendig informasjon fra Gerica som dere pleier ved nedetid, men denne gangen må dere forberede en ekstra dag – altså til og med torsdag 29. oktober. Med vennlig hilsen Gerica support Sarpsborg kommune

Gerica Support

Sarpsborg kmmune

© Fastlegeportalen 2015 - 2022