Kjære alle fastleger og fastlegevikarer!

Diabetespoliklinikken i Sarpsborg er knyttet til Lilletorget legekontor og benytter seg av samme EPJ som Lilletorget med tillegg av Noklus diabetesjournal. 

Det skal være fullt mulig å sende elektronisk henvisning til Diabetespoliklinikken. Vi har testet dette opp mot enkelte legekontorer, og det fungerer.

Bruk «den gode henvisning» og send elektronisk henvisning til Dr. Kjell Dyrop ved Lilletorget legekontor. Henvisninger vil bli lest og vurdert innen en uke etter mottak.

Ved henvisning av diabetessår eller andre problemstillinger som haster, ønsker vi at dere i tillegg tar telefonkontakt og informerer.

Den siste tiden har det kommet elektronisk henvisning til diabetespoliklinikken sendt via PLO – legetjenesten i SK. Disse henvisningene klarer vi ikke å fange opp i vår EPJ.

Elektronisk henvisning skal altså sendes til Kjell Dyrop, Lilletorget legekontor, Sarpsborg.

Med vennlig hilsen

Nina C Mikkelsen
konst. enhetsleder helse/kommuneoverlege
Sarpsborg kommune
Tlf. 482 59 986
[Sarpsborg 1016]

© Fastlegeportalen 2015 - 2022