Utlysning

Som de fleste av dere kjenner til, var dr Margrethe Hansen fengselslege i Ravneberget kvinnefengsel frem til 1. september 2015. 
I forbindelse med at dr Hansen sluttet i fengselet, sjekket vi om noen i fastlegekorpset kunne være interessert i denne 40% legestillingen.
Det var ingen som meldte seg.
Stillingen ble derfor utlyst og kunne kombineres med 60% sykehjemslege dersom ønskelig. Dessverre har det vist seg vanskelig å få en stabil legedekning og vi har hittil ikke funnet en varig løsning.

Legearbeid i kvinnefengsel innebærer allsidig kunnskap innenfor allmennmedisin, sosialmedisin og gynekologi – et kinderegg vi mener især fastleger besitter. Man fungerer som de innsattes «fastlege» og deltar i flerfaglig behandling og rehabilitering. Samarbeidet med Kriminalomsorgen og spesialisthelsetjenesten er svært godt og med direkte linjer til ambulerende team, DPS og SMP. To flinke psykiatriske sykepleiere jobber i fengselet og har lang erfaring med fengselshelsetjeneste.

Vi søker nå 2 fastleger i hver sin 20% bistilling som kan betjene Ravneberget Kvinnefengsel to ulike dager i uken. Den ene kandidaten må være kvinne. Dersom du kan ha interesse for dette, vennligst ta kontakt med undertegnede. Dersom ingen melder sin interesse innen 15/6-16, ser vi oss nødt til å tilplikte to fastleger inn i stillingene med oppstart 1/9-16.

Med vennlig hilsen
Nina C Mikkelsen
kommuneoverlege
Teamleder forebyggende og kurative tjenester
Sarpsborg kommune
Tlf. 482 59 986
[cid:image001.png@01D0109E.85911760]

© Fastlegeportalen 2015 - 2022