Melding om ferie.

Jeg skal nå ha ferie i 2 uker og er tilbake mandag 02.11.15. Henvendelser vedrørende fastlegeordningen kan rettes til kommuneoverlege

Kjersti Gjøsund

kjersti.gjoesund@sarpsborg.com 

tlf:98217672.

Henvendelser vedrørende tilsetting i ledig hjemmel Varteig legekontor kan rettes til kommuneoverlege

Karianne Jenseg Bergman

karianne-jenseg.bergman@sarpsborg.com&l 

tlf: 40448054.

Mvh

Grete Vidar

Kommuneoverlege

Spesialist i samfunnsmedisin

Sarpsborg kommune Enhet helse

Tlf: 47453380

© Fastlegeportalen 2015 - 2022