Influensavaksine- bestilling og informasjon

Nå er det snart på tide med influensavaksinering igjen. Anbefaler alle å tilby vaksine til pasienter i risikogruppene. Vedlagt er informasjon om vaksineringen.
Bestilling av vaksiner gjøres på mail innen 06.10.15. Helse- og omsorgsdepartementet innførte 1. januar 2011 meldeplikt til SYSVAK for vaksiner gitt utenfor barnevaksinasjonsprogrammet. Dette krever samtykke, men muntlig samtykke dokumentert i journalen er tilstrekkelig. Vedlagt er også SYSVAK-skjemaer til dere som ikke kan sende inn til SYSVAK direkte via journalsystemet.

Ved bruk av skjema, send disse direkte til: Nasjonalt folkehelseinstitutt SYSVAK Postboks 4404 Nydalen 0403 Oslo

Mvh Karianne J. Bergman
Kommuneoverlege Enhet Helse Sarpsborg kommune
Tlf: 40448054
karianne-jenseg.bergman@sarpsborg.com

doc icon Informasjon-2015.doc
pdf icon SYSVAK-skjema-samleregistrering.pdf

© Fastlegeportalen 2015 - 2022