Åpning av nye Helsehuset Sarpsborg

Det nye Helsehuset Sarpsborg åpner tirsdag 8. februar. Gamle Sarpsborg sykehus er totalrenovert og fremstår som nytt og moderne!
Alle korttidsplasser på Kurland (det gamle Helsehuset) og Kruseløkka blir samlet, herunder KAD-senger og alle pasienter som skrives ut til korttidsopphold fra sykehuset.

Etg/ avd Tlf Pasientkategori
5 etg/avd 5 69 10 83 15 4 palliative senger – får legebistand fra fastlege

13 rullerende plasser

4 etg/avd 4 69 10 83 14 6 rullerende plasser^

11 korttidssenger

3 etg/avd 3 69 10 83 13 6 rehabiliteringssenger

11 korttidssenger

2 etg/avd 2 69 10 83 12 6 KAD-senger

14 korttidssenger*

1 etg Tlf. resepsjon:

69 10 83 10

Legevakt, kommunal diabetespoliklinikk, vaksinasjonskontor, Lilletorget legesenter

(inngang bak)

*Korttidssenger = utskrivningsklare pasienter fra sykehus eller korttidsopphold fra hjemmet

^Rullerende plasser = pasienter som rullerer mellom korttidsopphold og eget hjem

 

KAD-tlf: 474 57 414

Blodprøver av KAD-pasientene påfølgende morgen: Hb, leukocytter, trombocytter, CRP, Natrium, Kalium, kreatinin/eGFR, glukose

 • Tilgjengelige hurtigprøver: CRP, bls, INR, Hb, ustix
 • Ambulant røntgen på utvalgte tilstander ved forespørsel (neste virkedag)
Disse pasientene kan henvises KAD:
 • Voksne (≥16 år)
 • Tilsett og vurdert av lege (fastlege/ legevaktslege)
 • Pasienten ville ellers blitt henvist sykehus
 • Observasjon og behandling hvor innleggelse er nødvendig
 • Medisinske tilstander der diagnosen og klinikken tilsier at pasienten kan behandles lokalt
KAD-sløyfe
 • Skal gi innleggende fastlege/ legevaktslege et tilbud om rask diagnostisk avklaring i akuttmottaket på SØ
 • Brukes der innleggende lege er i tvil om pasienten kan legges på KAD
 •  Fastlege/ legevaktslege kontakter først KAD for avklaring om pas er KAD-kandidat med diagnostisk sløyfe.
 • Fastlege melder pasienten som KAD-sløyfekandidat direkte til Akuttmottaket kl 8-16 hverdager eller medisinsk bakvakt utenom dette

Vennligst se også vedlagte informasjonsskriv 🙂

Med vennlig hilsen
Nina C Mikkelsen
kommuneoverlege
Teamleder forebyggende og kurative tjenester
Sarpsborg kommune
Tlf. 482 59 986
[cid:image001.png@01D0109E.85911760]


pdf icon Informasjon-om-nye-Helsehuset-Sarpsborg_feb-2016.pdf

© Fastlegeportalen 2015 - 2022