Til fastlegene i Sarpsborg.

Kommunens inntrykk er at det nå har roet seg litt ned etter politiets utspill om at 2300 pasienter bør få sin journal gjennomgått og rettet. Dersom dere sitter med en annen opplevelse, hører jeg gjerne fra dere.
Vedlagt finner dere litt utdypet informasjon om de juridiske sidene av sakene, som jeg håper kan være til hjelp og støtte.
Mvh

Grete Vidar
Kommuneoverlege/spesialist i samfunnsmedisin
Enhet helse
Sarpsborg kommune
Tlf: 474 53 380

Informasjon-til-fastlegene

© Fastlegeportalen 2015 - 2022