Til fastleger og legevaktsleger i Sarpsborg og Rakkestad

Generell informasjon til fastleger og legevaktsleger i Sarpsborg og Rakkestad Kommunale Akutte Døgnplasser (KAD) og Diagnostisk sløyfe akuttmottak i SØ.

Innleggelse via Diagnostisk sløyfe

1. Fastlege rådfører/melder pasienten til KAD‐enheten som «Diagnostisk sløyfe KAD kandidat».

 
2. Fastlege melder inn pasienten til SØ‐akutt mottak som «Diagnostisk sløyfe KAD kandidat» på vanlig måte. Les mer om Diagnostisk sløyfe  og rutiner etter ankomst til Akuttmottaket.

Innleggelse direkte i KAD

 • Åpningstider  KAD: – Åpent 24/7. Legekonferanse 09-16 man-fre
 • Melde pasient:  Pasienter meldes til lege på tel 474 57 414 (sykepleier etter kl 16, helg og høytid).
 • Innleggelse: Henvisningsskriv og medisinliste må følge pasienten
  • Behandlingsplan frem til neste morgen (medisiner/ væske) må beskrives hvis innleggelse utenom Legekonferansetid.
  • Statusbeskrivelse ved innleggelse er svært viktig: BT, puls, respirasjonsfrekvens, SpO2 og bevissthet.
  • Tidligere relevante sykdommer og Aktuelle problemstilling beskrives konkret.
 • Pasienter som kan henvises KAD:
  • Voksne (≥16 år),
  • Tilsett og vurdert av lege (fastlege/ legevaktslege),
  • Pasienten ville ellers blitt henvist sykehus,
  • Observasjon og behandling hvor innlegge er nødvendig.
 • LAB: tas første morgen etter innlggelse(Svar foreligger neste dag).
  • Hb, LKP, TPK, CRP, Na, K, krea/eGFR, glukose .
  • Innleggende lege kan be om tilleggsrekvirering av andre relevante prøver.
  • Venøse prøver kan tas alle dager i tillegg til hurtigprøver (CRP, bls, INR, Hb, ustix).
 • RTG: Ambulant røntgen på utvalgte tilstander ved forespørsel (neste virkedag).
 • Epikrise: Innleggende lege og fastlege får epikrise ved utskrivelse.

© Fastlegeportalen 2015 - 2022