Bruk av KAD plasser – Presisering.

Vi ser at det er nødvendig med en presisering for bruk av de kommunale akutte døgnplassene (KAD) på Helsehuset Sarpsborg.
Vedlagt også et informasjonsskriv til bruk på kontoret. Takker for det gode samarbeidet! Ved spørsmål, kontakt undertegnede.

Disse pasientene kan henvises KAD:

  • Voksne (≥16 år)
  • Tilsett og vurdert av lege (fastlege/ legevaktslege)
  • Pasienten ville ellers blitt henvist sykehus
  • Observasjon og behandling hvor innleggelse er nødvendig
  • Medisinske tilstander der diagnosen og klinikken tilsier at pasienten kan behandles lokalt ( Trengs raskt billeddiagnostisk avklaring, elektrolytter og kreatinin, må pasienten til sykehus).

Ved henvisning:

  • Pasienter meldes til lege på tel 474 57 414 (sykepleier tar tlf på kveld, helg og høytid)
  • Ved innleggelse må henvisningsskriv og medisinliste følge pasienten

Helsehuset driver ikke utredning, men følger opp med hurtigprøver (CRP, Hb, bls, INR, ustix) og venøse prøver (svar stort sett neste dag).

Dersom alle 6 plasser er opptatte, må pasienten sendes sykehus.

Det er derfor viktig at du har vært i kontakt med avdelingen før du sender pasienten til Helsehuset

KAD-sløyfe for indremedisinske pasienter

  • Skal gi innleggende fastlege/ legevaktslege et tilbud om rask diagnostisk avklaring i akuttmottaket på SØ
  • Brukes der innleggende lege er i tvil om pasienten kan legges på KAD (for lite avklart diagnose)
  • Fastlege/ legevaktslege kontakter først KAD for avklaring om pas er KAD-kandidat med diagnostisk sløyfe (og om det er plass)

Med vennling hilsen
Nina C Mikkelsen
kommuneoverlege
Teamleder forebyggende og kurative tjenester
Sarpsborg kommune
Tlf. 482 59 986

© Fastlegeportalen 2015 - 2022