Invitasjon – påmelding

Kjære fastleger og fastlegevikarer i Sarpsborg!

Vi håper at mange av dere vil være med på klinisk emnekurs i diabetesmedisin på Refsnes Gods fredag-lørdag 8. og 9. april. 
Det er lagt til årsmøteseminaret til Ølf slik at man har anledning til å bli med på begge deler.

Vår kommunale diabetessykepleier, Karin Pettersen er med på kurset og har blant annet innlegg om sårbehandling. Hun vil være tilgjengelig for spørsmål om samhandling omkring den kommunale diabetespoliklinikken i Sarpsborg.

Vi håper å se mange av våre «egne» fastleger på kurset. Vi håper og tror dere vil finne det nyttig og læringsrikt – både faglig og med tanke på samhandling med kommunal diabetespoliklinikk og Sykehuset Østfold.

Vi mener å ha fått tak i svært gode foredragsholdere på feltet.

Påmelding via Østfold legeforening. Se vedlagte invitasjon. Vedlegger kursplanen.

Velkommen!

Med vennlig hilsen
Nina C Mikkelsen
kommuneoverlege
Teamleder forebyggende og kurative tjenester
Sarpsborg kommune
Tlf. 482 59 986


pdf icon Invitasjon-kliniske-emnekurs-Diabetesmedisin.pdf
doc icon Kursplanklinisk-emnekurs-i-Diabetesmedisin.docx

© Fastlegeportalen 2015 - 2022