Informasjon om tilbudet på Helsehuset Sarpsborg

Kjære alle fastleger og legevaktsleger i Sarpsborg og Rakkestad!
Viser til informasjon som ble sendt ut i romjulen om kommunal akutt døgnplass (KAD) – nå også for rus og psykisk helse.

Vedlagt er informasjon om de ulike «KAD-kategorier» som nå eksisterer:

  1. innleggelse fra fastlege/legevaktslege direkte til KAD
  2. innleggelse fra fastlege/legevaktslege til KAD, men med diagnostisk sløyfe (pasienten avklares/utredes i akuttmottaket før den ankommer Helsehuset)
  3. KAD direkte – pilotprosjekt for pasienter bosatte i Sarpsborg kommune: pasienter i akuttmottaket avklares/utredes og sendes av sykehuslege til Helsehuset
  4. innleggelse fra fastlege/legevaktslege direkte til KAD der pasienten har lettere og moderate psykiske helseproblemer og/eller rusmiddelproblemer

Har dere spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt.

Med vennlig hilsen
Nina C Mikkelsen
konst. enhetsleder helse/kommuneoverlege
Sarpsborg kommune
Tlf. 482 59 986
www.sarpsborg.com

 2016-12-31-KAD_infoskriv.pdf

 

© Fastlegeportalen 2015 - 2022