Nedetid PLO-meldinger – 17 nov. 2015

Vi melder om nedetid for Sarpsborg kommune pleie og omsorg tirsdag 17. november fra klokken 8:00 til 14:00. Dette på grunn av oppgradering til ny versjon.

Med vennlig hilsen
Grete Vidar
Kommuneoverlege
Spesialist i samfunnsmedisin
Sarpsborg kommune
Enhet helse
Tlf: 47453380

© Fastlegeportalen 2015 - 2022