Til legene i Sarpsborg.

Det har kommet nye nasjonale retningslinjer for avrusning, behandling og rehabilitering på rusfeltet. Det er omfattende dokumenter, men hvis dere bruker innholdsfortegnelsen litt målrettet, er det mange kunnskapsoppsummeringer og praktiske råd som jeg mener kan være nyttige i allmennpraksis. 

helsedirektoratet.no/Retningslinjer/Behandling%20og%20rehabilitering%20av%20rusmiddelproblemer%20og%20avhengighet.pdf

Samhandlingsperspektivet skal drøftes i administrativt samarbeidsutvalg 28.april. Gi meg gjerne innspill hvis dere har noe på hjertet.

Mvh

Grete Vidar
Kommuneoverlege
Spesialist i samfunnsmedisin
Sarpsborg kommune
Enhet helse
Tlf: 47453380

© Fastlegeportalen 2015 - 2022