Til leger i Sarpsborg kommune.

Det er viktig at det nye Helsekortet for gravide tas i bruk, blant annet er SF-kurven endret, og det er viktig at fastleger, jordmødre og spesialisthelsetjenesten bruker samme skjema. 
helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsekort-for-gravide-kontinuasjonsark-veileder-og-plastlomme

Med vennlig hilsen

Grete Vidar
Kommuneoverlege
Spesialist i samfunnsmedisin
Sarpsborg kommune
Enhet helse
Tlf: 47453380

© Fastlegeportalen 2015 - 2022