Til fastleger og turnusleger i Sarpsborg.

Vedlagt finner dere rapporten: Reinnleggelser i sykehus for pasienter med KOLS og HJERTESVIKT i Østfold.
Rapporten er behandlet i sykehusets styre, administrativt samarbeidsutvalg og LSU for Sarpsborg kommune. 
Sykehuset har i de to første fora understreket at de ser de har en jobb å gjøre.

Med vennlig hilsen

Grete Vidar
Kommuneoverlege
Spesialist i samfunnsmedisin
Sarpsborg kommune
Enhet helse
Tlf: 47453380

pdf icon Rapport-om-reinnleggelser.pdf

© Fastlegeportalen 2015 - 2022