qr5 Til fastleger / turnusleger i Sarpsborg

Her kommer en enda kortere undersøkelse som dere også bør svare på! 
Mvh

Grete Vidar
Kommuneoverlege
Spesialist i samfunnsmedisin
Sarpsborg kommune
Enhet helse
Tlf: 47453380

—–Opprinnelig melding—–
Fra: Øivind Werner Johansen
Sendt: 5. april 2016 07:02
Til: Grete Vidar
Emne: VS: Reevaluering av konferansetelefonen- meningsutveksling 2016-01

Vennlig hilsen

Øivind Werner Johansen
helsesjef
Enhetsleder helse
Sarpsborg kommune
Telefon 91117148

www.sarpsborg.com

—–Opprinnelig melding—–
Fra: meningsutveksling@fastlegeportalen.no [mailto:meningsutveksling@fastlegeportalen.no] Sendt: 5. april 2016 00:29
Til: meningsutveksling@fastlegeportalen.no
Emne: Reevaluering av konferansetelefonen- meningsutveksling 2016-01

Meningsutveksling 2016-01:

Etter en midlertidig ordning for Konferansetelefon, besluttet SØK å fortsette med ordningen. Praksiskonsulenter ved SØK foretok en Questback undersøkelse for å belyse fastlegens perspektiv i desember 2015.

SUFF behandlet saken under møtet den 12 jan 2016 og anbefalte at ordningen ble videreført.

Praksiskonsulentordningen ved SØ ønsker nå på nytt å høre din mening om ordningen med konferansetelefon ved akuttinnleggelse. Ikke vurder konfereringstelefonen, der du kan konferere med spesialistene ved sykehuset.

Obs! All svar er anonymisert.
Det tar ca 1 minutt å fullføre undersøkelsen.

wt6486.customervoice360.com/uc/PKO_BuppAskim_SOHF/88b8/

Du kan også scanne vedlagte QR kode.

Takk for at du deltar i denne online-meningsutveksling.

Med vennlig hilsen

Benny Adelved

Praksiskoordinator, SØ

Fastlege i Sarpsborg.

© Fastlegeportalen 2015 - 2022