Ny forskrift om kompetansekrav for leger i kommunehelsetjenesten.

Det har kommet ny forskrift om kompetansekrav for leger i kommunehelsetjenesten 1. mars 2017.
Det vil ikke bli inngått nye veiledningsavtaler etter 1. mars, fastleger og vikarer for mer enn et år må være spesialister eller ha påbegynt spesialisering i allmennmedisin.
22. mai 2017 kom det medlemsinformasjon fra Legeforeningen om at en forutsetning for refusjonsrett er godkjent turnustjeneste, også for kortere vikariater.
Vedlagt finner dere prosedyre for hvordan fastlegene og kommunen skal håndtere vikar i fastlegepraksis framover. Prosedyren ble lagt fram for LSU 23.05.2017.

Med vennlig hilsen

Grete Vidar
Kommuneoverlege/spesialist i samfunnsmedisin
Enhet helse
Sarpsborg kommune
Tlf: 474 53 380

Vikar i fastlegehjemmel 

© Fastlegeportalen 2015 - 2022